O Društvu
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov severno primorske regije, ki delujejo na področju zdravstvene nege. Društvo se povezuje v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in s tem v Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije.


Naslov društva:
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica
Rejčeva 4
5000 Nova Gorica

E-pošta: info@drustvo-mszt-novagorica.si
Spletna stran: www.drustvo-mszt-novagorica.si« nazaj