Občni zbor Društva MSBZT 2020

Spoštovane članice in člani Društva MSBZT Nova Gorica

Vabimo vas na Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica, ki bo
6. marca 2020 ob 17.00 uri v Gostilni pri Lojzetu - Dvorec Zemono Zemono 7, 5271 Vipava.

Občni zbor bo popestren z zanimivim predavanjem Saše Einsiedler z naslovom IMETI SEBE RAD-A.

Predlagan dnevni red:

Registracija udeležencev občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta člana društva.

Do Dvorca Zemono organiziramo avtobusni prevoz. Avtobus odpelje iz:
Na Občni zbor se prijavite do 3.marca 2020 Radi Skočir na telefon 041 540 497 oz. na e-naslov skocirrada@gmail.com ali na e-naslov društva info@drustvo-mszt-novagorica.si

Na podlagi 20. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica in Pravilnika o volitvah in imenovanju poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica razpisujemo volitve in imenovanje poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica v letu 2020.

Kandidat za poslanca Zbornice - Zveze svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom pošlje na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice - Zveze, »ne odpiraj«, najmanj 5 delovnih dni pred Občnim zborom ali neposredno ob registraciji na Občnem zboru društva, v zaprti kuverti, s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice - Zveze« in k prijavi predloži kopijo članske izkaznice. Pravico biti voljen za poslanca Zbornice - Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član Društva MSBZT Nova Gorica, najmanj dve leti neprekinjeno.

Vabljeni!
Metka Plesničar predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo


IMETI SEBE RAD-A

Sodobni moški in ženske se srečujemo z mnogimi izzivi. Želimo izpolniti vsa pričakovanja, ki jih do nas gojijo naši otroci, partnerji, starši, sodelavci … Včasih čutimo, kot da nam zmanjkuje moči za vse, kot da se izgubljamo v opravilih, ki jih nikdar ni konca. Pa si znamo vzeti čas zase? Znamo postavljati meje, se zavedamo lastne vrednosti?

Dobra samopodoba oz. zavedanje svoje vrednosti je temelj vsakogar, da svoje delo opravlja v skladu s svojimi vrednotami, da se zaveda svojega doprinosa k skupnosti, podjetju, da si upa izraziti svoje mnenje…

Da bi vajeti svojega življenja vzeti v svoje roke, da bi se drugače odzivali na okoliščine, ljudi, dogodke, da bi znali reči ne, da bi znali in si upali izraziti svoje mnenje, da bi vam bilo končno enkrat malo manj mar za to, kaj si bodo o vas mislili drugi!



Saša Einsiedler

Licencirana trenerka uspešnosti po Jacku Canfieldu, mednarodna trenerka Persolog® osebnostni profil – DISK®, komunikacijska trenerka in svetovalka, mediatorka, licencirani DreamBuilder coach.







« nazaj