TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, resevalci.org@gmail.com

v  sodelovanju z

DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA
organizira strokovno izobraževanje

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED,
ki bo 25.1.2020 v Zdravstvenem domu Nova Gorica, v prostorih Šole za starše (klet), ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica

7:30- 08:00 Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

20 min      08:00      Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
20 min      08:20      Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
20 min      08:40      Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
10 min      09:00      Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
10 min      09:10      Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
20 min     09:20      Diskusija, izmenjava mnenj 09:40 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
40 min10:00TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh
20 min10:40reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/
40 min11:00TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
20 min11:40 12:00reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/ ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo


PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
30 min12:30Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
45 min13:00Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
15 min13:45Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
10 min15:00Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi


PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila sklep 2019-0264-0264 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi. 

Cena tečaja je v skladu s sklepom UO Zbornice – Zveze in znaša 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 80 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev.   Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018). Cena zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, pogostitev med odmori in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Prijava je možna za 40 udeležencev, do 20. 01. 2020, oziroma do zasedbe mest. Na izobraževanje se prijavite izključno preko e - prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si, pod e – prijavnica 2019-0264-0264, DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA).

predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu Danijel Andoljšek
predsednica Društva MSBZT Nova Gorica Metka Plesničar


Vabilo
« nazaj