Strokovno srečanje Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA ORGANIZIRA strokovno srečanjeKakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca

Strokovno srečanje bo v četrtek, 21.11.2019, v veliki predavalnici Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ), Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
 


14.30 - 15.00 Registracija udeležencev 

15.00 - 16.10 Martina Klobčar Črep, mag. zn.
Izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu

16.10. - 17.20. 17.30 - 18.40 Martina Klobčar Črep, mag. zn.
Orodja za doseganje kakovosti
Profesionalna komuniciranje s pacienti (SIOP)
Okužbe povezane z zdravstvom Pacientove pravice in njihovo uveljavljanje po ZPacP

17.20 - 17.30 ODMOR

17.30 - 18.40 Urša Šoba, mag. dipl. ekon.
Sistem vodenja kakovosti ter uvajanje sprememb Sistemi vodenja kakovosti
Procesni pristop Uvajanje sprememb
Standard in standardizacija, nadzori (notranje presoje) Zahteve standardov kakovost

18.40 - 19.50 Urša Šoba, mag. dipl. ekon.

Komuniciranje v zdravstvu
Medosebni odnosi
Timski pristop

19.50 -20.00 Zaključek strokovnega srečanja s podelitvijo potrdil 
SPLOŠNE INFORMACIJE in PRIJAVA:

Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi - sklep št. I- 2019-0599-0599 in je ovrednoteno s 6 licenčnimi točkami za pasivne in 10 licenčnimi točkami za aktivne udeležence.

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 120 EUR z vključenim DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50 % popusta (plačajo 60 EUR z vključenim DDV, razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev oziroma iz naslova plačanih članarin). Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Na strokovno srečanje se prijavite preko e-prijavnice Zbornice - Zveze ali na elektronski naslov info@drustvo-mszt-novagorica.si Rok prijave: do torka 19.11.2019. Ob prijavi OBVEZNO napišite podatke o plačniku.

Vljudno vabljeni!

Metka Plesničar
Predsednica Društva MSBTZ Nova Gorica

Vabilo« nazaj