Strokovno srečanje ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI

VABIL O


Društvo MSBZT Nova Gorica organizira strokovno srečanje 

ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI


Strokovno srečanje bo v petek, 18.10.2019, v veliki predavalnici Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ), Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
 

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA 

08.30 - 09.00 Registracija
09.00 - 09.05 Nagovor predsednice Društva MSBZT Nova Gorica (Metka Plesničar)
09.05 - 09.50 Ergonomija in varno delovno okolje v zdravstvu in socialnem varstvu (dr. David Ravnik)
9.50 - 10.20 Zdravje na delovnem mestu (dr. David Ravnik)
10.20 - 11.00 ODMOR
11.00 - 11.45 Mobilnost pacientov - ergonomsko - biomehanični pristop k dviganju in premeščanju v zdravstvu (dr. David Ravnik)
11.45 - 12.30 Kako nam lahko ergonomija in uporaba primernih pripomočkov olajšajo proces dela (Doroteja Rojko dipl. delovna terapevtka, Jana Feuče dipl. fizioterapevtka)
12.30 - 13.00 Predstavitev rehabilitacijskega tima VDC Nova Gorica Enota Stara Gora (Suzana Likar Štrukelj dipl. delovna terapevtka)
13.00 - 13.30 Razprava
13.30 - 13.45 Podelitev potrdil o udeležbi

NAMEN IN CILJI:

Strokovno srečanje je namenjeno seznanitvi zaposlenih z osnovami ergonomije in je podkrepljeno s praktičnimi specifičnimi tehnikami in predlogi sprememb v delovnem procesu (okolju).

SPLOŠNE INFORMACIJE: 

Cena izobraževanja znaša 60 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Člani Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do 50% popusta (plačajo 30 EUR z vključenim DDV), razliko do polne cene društvo krije iz lastnih sredstev. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018).
V ceno je všteta organizacija in izvedba strokovnega srečanja, osvežitev med odmorom ter izdaja potrdil o udeležbi. Kotizacijo se poravna po izstavitvi računa Društva MSBZT Nova Gorica po izvedbi strokovneg a srečanja. 

Prijavite se izključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze do srede 16.10.2019, oziroma do zasedbe mest (80 udeležencev).

Strokovno srečanje je ovrednoteno z licenčnimi in pedagoškimi točkami pri Zbornici - Zvezi. 

Vljudno vabljeni!
Metka Plesničar predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo« nazaj