Vabimo vas na slovesno podelitev Znaka priznanja in Volilni občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica

Vabimo vas na slovesno podelitev Znaka priznanja in Volilni občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica,
ki bo 9. 3. 2018 ob 16. uri v Mladinskem centru Vrtojba, Ulica 9. septembra 72, Vrtojba

Program:
Slovesna podelitev Znaka priznanja Društva MSBZT Nova Gorica

Volilni Občni zbor
Predlagan dnevni red:
1. Sprejem poslovnika Volilnega občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overoviteljev Zapisnika
2. Potrditev novega Statuta (za vaše predloge in mnenja bo novi nesprejeti Statut od 1.3.2018 objavljen na spletni strani Društva MSBZT Nova Gorica, mnenja in predloge sprejemamo preko e- pošte Društva MSBZT Nova Gorica do 7.3. 2018)
3. Volitve predsednika, podpredsednika, članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora, članov in nadomestnih članov razsodišča Društva MSBZT Nova Gorica za mandat 2018/2022
4. Volitve in imenovanje poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica v letu 2018
5. Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2017
6. Okvirni plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2018
7. Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2017
8. Poročilo 4. seje nadzornega odbora v mandatu 2014/2018
9. Predlogi in pobude


Registracija udeležencev Volilnega občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta člana društva.

Slovesno podelitev Znaka priznanja in Volilni občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica bo vodila Tanja Peloz, glasbeno noto dogodku bo dodal Mladinski pevski zbor Občine Šempeter – Vrtojba pod vodstvom Mojce Maver – Podbersič. Srečanje bomo zaključili ob pogostitvi.

Prosim vas, da se na slavnostno podelitev Znaka priznanja in Volilni občni zbor prijavite do 2.3.2018.

Organiziramo prevoz z avtobusom, ki bo odpeljal 9.3.2018 iz avtobusne postaje (AP)Tolmin ob 14:45, (AP)Ročinj 15:00, (AP)Kanal 15:10, (glavne AP)Nova Gorica 15.35, (AP)Ajdovščina ob 15.15, (AP pri novi pošti)Šempeter ob 15.45. Okviren odhod avtobusa iz Vrtojbe je od 20.30 do 21.00 ure.
Prijavo pošljite na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica ali preko e-pošte info@drustvo-mszt-novagorica.si. Ob prijavi navedite, če se pripeljete z avtobusom in kje vstopate (lahko tudi vmesne postaje na poti). Iz Ajdovščine pelje avtobus po avtocesti.


Vljudno vabljeni!
Metka Plesničar,
namestnica predsednice Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo s prijavnico« nazaj