Strokovno izobraževanje PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKA

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica vabi na strokovno izobraževanje PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKA, ki bo potekalo v petek, 6. oktobra 2017 v Tolminu.

Program strokovnega srečanja

 

08.00 – 09.00    Registracija udeležencev 

09.00 – 09.15    Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja
                         Monika Kalin Vodopivec, podpredsednica DMSBZT Nova Gorica                       

09.15 – 10.15    Paliativna oskrba – revolucija v zdravstvu?
                        Matjaž Figelj, dr.med, spec.int.med., PgDip Pal Med, Jana Harej Figelj, spec. spl. med.

10.15 – 10.35   Vloga medicinske sestre pri oceni bolnikovih težav
                       Nataša Bezeljak, dipl.med.sestra 

10.35 – 10.55   Prehrana v zadnjem obdobju življenja
                       Rosanda Drufovka, dipl.med.sestra 

10.55 – 11.10   Odmor 

11.10 – 11.30  Nemedikamentozni ukrepi za lajšanje bolnikovih težav
                      Monika Kalin Vodopivec, univ.dipl.org. dela, dipl. med. sestra 

11.30 – 11.50  Vloga patronažne medicinske sestre v paliativni oskrbi
                      Metka Špacapan, dipl. med. sestra 

11.50 – 12.10  Etična vprašanja v zadnjem obdobju življenja
                      Matjaž Figelj, dr. med, spec. int. med., PgDip Pal Med 

12.10 – 13.00  Odmor za kosilo 

13.00 – 14.30  DELAVNICE 

 

Moderatorji:
Matjaž Figelj, Jana Harej Figelj, Nataša Bezeljak, Stanko Rovtar, Metka Špacapan 

Delavnica 1 (45 min):
Sporazumevanje v paliativni oskrbi
(Matjaž Figelj, Jana Harej Figelj, Nataša Bezeljak)

Delavnica 2 (45 min):
Postopki pri uporabi podkožne venske valvule in rokovanje z elastomersko črpalko
(Stanko Rovtar, Metka Špacapan) 

Udeleženci bodo prisotni na vseh delavnicah.

 

 

14.30 – 15.00  Okrogla miza: Paliativna oskrba v praksi 

15.00     Zaključek izobraževanja s podelitvijo potrdil 

 

Splošne informacije 

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj ter vrednotenja za pridobitev licenčnih in pedagoških točk pri Zbornici - Zvezi. Objavljen je na spletni strani DMSBZT Nova Gorica (www.drustvo-mszt-novagorica.si) in spletni strani Zbornice – Zveze (www.zbornica-zveza.si). 

Izobraževanje znaša 95 EUR za člane in članice Zbornice - Zveze, ter 190 EUR za nečlane Zbornice – Zveze. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja in pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu. 

Prijave in dodatne informacije 

Prijava je možna za 90 udeležencev, najkasneje do srede, 4.10.2017, oziroma do zasedbe mest. Na izobraževanje se prijavite preko e - prijavnice na spletni strani Zbornice – Zveze. Ob prijavi potrebujete člansko izkaznico.

Dodatne informacije: info@drustvo-mszt-novagorica.si 


Kraj seminarja: Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

  

Vabljeni!
Podpredsednica DMSBZT Nova Gorica,
Monika Kalin Vodopivec


Vabilo
« nazaj