Vabilo na OBČNI ZBOR DMSBZT Nova Gorica v letu 2017

Vabimo vas na Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica, ki bo 23. 2. 2017 ob 17h v dvorani Dijaškega doma Nova Gorica, Streliška pot 7 
Občni zbor bo popestren s kratkim razvedrilnim programom ter z druženjem ob večerji. 
           
Predlagan dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overoviteljev Zapisnika ter volilne komisije.
  2. Volitve in imenovanje poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica v letu 2017.
  3. Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2016.
  4. Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2016.
  5. Poročilo seje nadzornega odbora v mandatu 2014/2018.
  6. Okvirni plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2017.
  7. Predlogi in pobude.

 
Registracija udeležencev občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta člana društva. 

Do dvorane Dijaškega doma Nova Gorica se bomo peljali z avtobusi, ki bodo peljali:
iz avtobusne postaje (AP) Ajdovščina ob 16.15 (postaje Vrtojba - Šempeter (pri pošti)) – Nova Gorica),  iz AP Tolmin ob 15.45 (iz Tolmina so možni vstopi na poti: Ročinj – Kanal – Nova Gorica). Odhod avtobusov izpred  Dijaškega doma je predviden okrog 21.00. 

Prosimo, da se na Občni zbor prijavite do 20. februarja 2017 na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica ali e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si. Ob prijavi navedite poleg imena in priimka ali potrebujete prevoz z avtobusom in vstopno postajo. 


Na podlagi 18. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica in Pravilnika o volitvah in imenovanju poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica razpisujemo volitve in imenovanje poslancev Zbornice-Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica
Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom pošlje na naslov Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze, ne odpiraj« najmanj 5 delovnih dni pred Občnim zborom ali neposredno ob registraciji na Občnem zboru društva, v zaprti kuverti, s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze« in k prijavi predloži kopijo člansko izkaznico. Pravico, biti voljen za poslanca Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član Društva MSBZT Nova Gorica, najmanj dve leti, neprekinjeno. Na tem srečanju se bodo zbirali prostovoljni denarni prispevki za pomoč naši kolegici v stiski. 

Vabljeni!
 
Monika Kalin Vodopivec,
podpredsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo na OBČNI ZBOR DMSBZT Nova Gorica v letu 2017« nazaj