Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Ob železnici 30a,
1000 Ljubljana, resevalci.org@gmail.com


v  sodelovanju z
DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA
 

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED,


ki bo 21.1.2017 v Zdravstvenem domu Nova Gorica, v prostorih Šole za starše (klet), ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica  
 
7:30       -  08:00     Registracija, navodila udeležencem 

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA                                                        
20 min        08:00        Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
20 min        08:20        Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
20 min        08:40        Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
10 min        09:00        Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
10 min        09:10        Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
20 min        09:20        Diskusija, izmenjava mnenj
                   09:40       ODMOR – priprava na delavnice 

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
40 min        10:00        TPO odraslih z AED,   tujkih v dihalnih poteh
20 min   10:40        reševanje dogodkov TPO odraslih z AED (skupine do 10 udeležencev)
40 min        11:00        TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
20 min        11:40        reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti (skupine do 10 udeležencev)
                   12:00       ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
30 min        12:30       Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
45 min        13:00       Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
15 min        13:45       Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
10 min        14:00        Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi
 
DODATNE INFORMACIJE: 
Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege. 

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7  pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila dne 03.02.2016 sklep 2016/018/018 in ga uvrstilo med obvezne vsebine. 

Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice – Zveze in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust) in znaša 80 EUR. Članom Društva MSBZT Nova Gorica se prizna dodaten popust in znaša 40 EUR. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018).Cena  zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. 

Prijavite se do 14.1.207, oziroma do zasedbe mest (30)  izključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze pod datum 21.1.2017, organizator: Sekcija reševalcev v zdravstvu.
 
predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu
Darko Čander, dipl.zn.

predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Damjana Polanc, dipl.m.s.

Vabilo« nazaj