TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE
ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, resevalci.org@gmail.com

V sodelovanju z Društvom MSBZT Nova Gorica

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED,
ki bo 21. maja 2016 v CIRIUS-u v Vipavi, Vojkova ulica 33, Vipava

7.30 - 08:00 Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
 • 20 min 08:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
 • 20 min 08:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
 • 20 min 08:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
 • 10 min 09:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
 • 10 min 09:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
 • 20 min 09:20 Diskusija, izmenjava mnenj

 • 09:40 ODMOR – priprava na delavnice


 • PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
 • 40 min 10:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh
 • 20 min 10:40 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/
 • 40 min 11:00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
 • 20 min 11:40 reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /9(skupine do 10 udeležencev)

 • 12:00 ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo


 • PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
 • 30 min 12:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
 • 45 min 13:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
 • 15 min 13:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
 • 10 min 14:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi


 • DODATNE INFORMACIJE:

  Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

  Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zvezi je programu podelila dne 03.02.2016 sklep 2016/018/018 in ga uvrstilo med obvezne vsebine.

  Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice – Zveze in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca. Članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust) in znaša 80 EUR. Članom Društva MSBZT Nova Gorica se prizna dodaten popust in znaša 40 EUR. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018).Cena zajema organizacijo tečaja (najem opreme in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi.

  Prijavite se do 17.5.2016, oziroma do zasedbe mest izključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze pod datum 21.5.2016, organizator: sekcija reševalcev v Zdravstvu.


  predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu
  Darko Čander, dipl.zn.


  predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
  Damjana Polanc, dipl.m.s.


  Vabilo  « nazaj