Vabilo na občni zbor 2016

SPOŠTOVANE ČLANICE IN SPOŠTOVANI ČLANI DRUŠTVA MSBZT NOVA GORICA!

Vabimo vas na Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica, ki bo 26. 2. 2016 ob 16. 30 v dvorani Dijaškega doma Nova Gorica, Streliška pot 7

Občni zbor bo popestren s plesno točko in živo glasbo ter z druženjem ob večerji

Predlagan dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overoviteljev zapisnika ter volilne komisije
  2. Volitve in imenovanje poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica v letu 2016
  3. Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2015
  4. Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2015
  5. Poročilo 2. seje nadzornega odbora v mandatu 2014/2018
  6. Okvirni plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2016
  7. Predlogi in pobude

Registracija udeležencev občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta člana društva.

Do dvorane Dijaškega doma Nova Gorica se bomo peljali z avtobusi, ki bodo peljali:

iz avtobusne postaje (AP) Ajdovščina ob 15.30, iz AP Šempeter (naprej od knjigarne) ob 16.00 , iz AP Tolmin:15.10 (iz Tolmina so možni vstopi na poti), iz AP Nova Gorica ob 16.10. Odhod avtobusov izpred Dijaškega doma je predviden okrog 20.30 – 21.00.

Prosimo, da se na Občni zbor prijavite do 24. februarja 2016 na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica ali e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si. Ob prijavi navedite poleg imena in priimka ali potrebujete prevoz z avtobusom in vstopno postajo.

Na podlagi 18. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica in Pravilnika o volitvah in imenovanju poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica razpisujemo volitve in imenovanje poslancev Zbornice-Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica

Kandidat za poslanca Zbornice – Zvezesvojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom pošlje na naslov Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze, ne odpiraj« najmanj 5 delovnih dni pred Občnim zborom ali neposredno ob registraciji na Občnem zboru društva, v zaprti kuverti, s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze« in k prijavi predloži kopijo člansko izkaznico. Pravico, biti voljen za poslanca Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član Društva MSBZT Nova Gorica, najmanj dve leti, neprekinjeno.

Tudi na tem srečanju bodo dobrodošli prispevki - toaletne potrebščine za vse, ki jim sreča ni naklonjena.

Vabljeni!

Ob tej priliki sporočam, da je strokovno srečanje Kakovost v zdravstvu prestavljeno na 15.4.2016.

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo
« nazaj