STROKOVNO SREČANJE-DELAVNICA: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE
ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, resevalci.org@gmail.com
V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA
Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica, info@drustvo-mszt-novagorica.si

VABI NA STROKOVNO SREČANJE-DELAVNICO TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

ki bo 5.12.2015 v Zdravstvenem domu Nova Gorica v stavbi na ulici Gradnikove brigade 7, Nova Gorica v prostoru Šole za starše-klet

7.30 - 08:00 Registracija, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

20 min 08:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
20 min 08:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
20 min 08:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
10 min 09:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
10 min 09:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
20 min 09:20 Diskusija, izmenjava mnenj

09:40 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

40 min 10:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh
20 min 10:40 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/
40 min 11:00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
20 min 11:40 reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti /skupine do 10 udeležencev/

12:00 ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

30 min 12:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
45 min 13:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
15 min 13:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
10 min 14:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

DODATNE INFORMACIJE:

Prijavite se: izključno preko e-prijavnice (izberete termin 5.12.2015, Z-Z, sekcija reševalcev v zdravstvu, TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze do 1.12.2015, oziroma do zasedbe mest (30 udeležencev).

Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice – Zveze in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust) in znaša 80€ na udeleženca. Članom Društva MSBZT Nova Gorica se prizna še dodaten popust in znaša 40€, razlika bo poravnana iz društvenih sredstev za izobraževanje. Za dijake, študente, upokojene, ki so člani Društva MSBZT Nova Gorica je izobraževanje brezplačno (sklep 3, 5. seja IO društva MSBZT Nova Gorica v mandatu 2014/2018)

Cena zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru in stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi.

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7 pedagoških točk. Vsebina in izvedba tečaja je bila usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje pri Zbornici – Zveze je enakemu programu podelila dne 05.01.2012 sklep 2012/001/004 in ga uvrstilo med obvezne vsebine. V letošnjem letu je vsebina vpisana v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice Zveze, Ministrstvo za zdravje pa je dodelilo licenčne točke za obvezne vsebine.

Vljudno vabljeni!


predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu
Darko Čander, dipl.zn.

Damjana Polanc,
predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo« nazaj