Društvo MSBZT Nova Gorica ponovno organizira strokovno srečanje - delavnico OD AGRESIVNEGA VEDENJA DO NOTRANJE MOČI

Strokovno srečanje bo 14.4.2015 v medicinski knjižnici, Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca » Nova Gorica 1. nadstropje, ulica Padlih borcev 13 A, Šempeter pri Gorici

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA

16.00 - 16.30
Registracija (člani Zbornice – zveze prinesite članske izkaznice s seboj)

16.30 - 16.40
Nagovor predsednice Društva MSBZT Nova Gorica in predstavitev strokovnega srečanja (Damjana Polanc)

16.40 - 18.10
O nasilju in o zgrešenih predstavah. Vaja: » doživljanje agresivnosti«
Kako pristopiti k otroku, ki ima težave
Celostno vedenje
(Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike, Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih., psihoterapevt in supervizor)

18.10 - 18.30 Odmor

18.30 - 20.00
Aktivno poslušanje
Vaja: »aktivno poslušanje«
Vaja: »zemljevid čustev«
(Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike, Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih., psihoterapevt in supervizor)

20.00 – 20.15
Razprava in podelitev potrdil o udeležbi

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.

Kotizacija z DDV znaša 60 EUR na udeleženca, članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 30 EUR, članom Društva MSBZT Nova Gorica sekotizacija poravna iz sklada za strokovna izpopolnjevanja Društva MSBZT Nova Gorica (Pravilnik o uporabi sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja Društva MSBZT Nova Gorica, 16. člen). V ceni je všteta organizacija in izvedba strokovnega srečanja, delovno gradivo, osvežitev v odmoru ter izdaja potrdil o udeležbi. Kotizacijo se poravna po izstavitvi računa Društva MSBZT Nova Gorica po izvedbi strokovnega srečanja.

Prijavite se izključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze do 9.4.2015, oziroma do zasedbe mest (30 udeležencev).

Vljudno vabljeni!

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica,
e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si

STROKOVNO SREČANJE – DELAVNICA: OD AGRESIVNEGA VEDENJA DO NOTRANJE MOČI

Izvajalki strokovnega srečanja:
Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike
Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih., psihoterapevt in supervizor

Strokovno srečanje je namenjeno izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter vsem, ki jih strokovno srečanje zanima.

Cilj srečanja je udeležence seznaniti s problematiko nasilja pri otrocih, spoznati kako pomagati otrokom, jih naučiti razvijati ustrezne strategije vedenja v smeri pridobivanja na moči.

Poudarek je na razvoju dobre komunikacije z otrokom preko prepoznavanja lastnih čustev in krepitve osebnih notranjih resursev.

Vsebine in vaje na sebi izhajajo iz teorije izbire, ki trdi, da je naše vedenje celostno in z določenim namenom.

Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike

Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih., psihoterapevt in supervizor

Vabilo« nazaj