Vabilo na Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica

Vabimo vas na Občni zbor Društva MSBZT Nova Gorica,

ki bo 6. 3. 2015 ob 16. 30 na Gradu Dobrovo

Na občnem zboru nam bodo zapele članice Pevskega zbora Društva MSBZT Nova Gorica, člani Igralskegadruštva amaterske skupine Neblo pa bodo za nas odigrali skeč Bogovi v belem. Občni zbor bomo zaključili ob druženju na večerji v restavraciji na Gradu Dobrovo.

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije in overoviteljev Zapisnika ter volilne komisije
2. Volitve enega člana izvršnega odbora iz Zdravstvenega doma Tolmin (upokojitev izvoljene članice) in enega člana nadzornega odbora (ena članica želi sodelovati v organu društva, ki izključuje članstvo v nadzornem odboru)
3. Volitve in imenovanje poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica v letu 2015
4. Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2015
5. Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2015
6. Poročilo 1. seje nadzornega odbora v mandatu 2014/2018
7. Okvirni plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2015
8. Predlogi in pobude

Registracija udeležencev občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta člana društva.

Na Grad Dobrovo se bomo peljali z avtobusi, ki bodo peljali:iz avtobusne postaje (AP) Ajdovščina

ob 15.10, iz AP Šempeter (naprej od knjigarne) ob 15.40, iz AP Nova Gorica ob 15.50, iz AP Tolmin:15.30 (iz Tolmina so možni vstopi na poti). Odhod iz Dobrovega je predviden okrog 19.30.

Prosimo, da se na Občni zbor prijavite do 2. marca 2015 na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica ali e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si. Ob prijavi navedite poleg imena in priimka ali potrebujete prevoz z avtobusom in vstopno postajo.


RAZPIS VOLITEV ENEGA ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA IZ ZDRAVSTVENEGA DOMA TOLMIN IN ENEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA TER VOLITVE IN IMENOVANJE POSLANCEV ZBORNICE –ZVEZE NA OBČNEM ZBORU DRUŠTVA MSBZT NOVA GORICA NA GRADU DOBROVO V BRDIH, 6.3.2015

Na podlagi 18. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica razpisujemo volitve za: enega člana izvršnega odbora iz Zdravstvenega doma Tolmin in enega člana nadzornega odbora.

Kandidat za člana izvršnega odbora iz Zdravstvenega doma Tolmin in kandidat za člana nadzornega odbora svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom, trajanjem članstva v Društvu Nova Gorica in kratkim življenjepisom ter kopijo članske izkaznice pošljejo na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Volilna komisija, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom ne odpiraj« najmanj 5 delovnih dni pred volilnim občnim zborom.

Na podlagi 18. člena Statuta Društva MSBZT Nova Gorica in Pravilnika o volitvah in imenovanju poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica razpisujemo volitve in imenovanje poslancev Zbornice-Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica

Kandidat za poslanca Zbornice – Zvezesvojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom pošlje na naslov Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze, ne odpiraj« najmanj 5 delovnih dni pred Občnim zborom ali neposredno ob registraciji na volilnem občnem zboru društva, v zaprti kuverti, s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze« in k prijavi predloži kopijo člansko izkaznico. Pravico, biti voljen za poslanca

Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član Društva MSBZT Nova Gorica, najmanj dve leti, neprekinjeno.


Vabljeni! Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo« nazaj