Vabilo in program na strokovno srečanje-delavnico: Trening učinkovitega obvladovanja stresa

Društvo MSBZT Nova Gorica organizira strokovno srečanje - delavnico
Trening učinkovitega  obvladovanja stresa
 
Strokovno srečanje bo 20.3.2015 v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, ul. padlih borcev 13 a, Šempeter pri Gorici , 1. nadstropje v medicinski knjižnici
 
Izvajalka strokovnega srečanja: Nastja Belcer Premrl dipl. m. s.
 
PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA
 
 16.00 -  16.30   Registracija (člani Zbornice – zveze prinesite članske izkaznice s seboj)
16.30 -  16.40   Nagovor predsednice Društva MSBZT Nova Gorica in predstavitev strokovnega srečanja (Damjana Polanc)
 16.40 -  18.10
SAMOPODOBA, SAMOSPOŠTOVANJE IN SAMOZAVEST (Nastja Belcer Premrl dipl. m. s)

Ljudje z pozitivno samopodobo so v življenju in pri delu uspešnejši. Samopodoba nam pomaga pri izkoriščanju lastnih potencialov in vodi k uspehu in zadovoljstvu. Določa, kakšne cilje si bomo zastavili, kakšni bodo naši odnosi z drugimi in kako se bomo spoprijemali s težavami in obremenitvami. Pozitivna samopodoba nas  lahko obvaruje pred stresom in izgorevanjem, saj se zaradi le-te lažje, oziroma uspešnejše spoprijemamo z vsakodnevnimi obremenitvami in problemi, če se cenimo in verjamemo vase lažje premagujemo razočaranja in poraze.
 •  predavanje (ppt): SOOČENJE Z JAZOM
 •  vaje dala na sebi ( kako se vidimo, pozitivne in negativne lastnosti,….)

 •  
  1. sprostitvena tehnika: DIHANJE IN DIHALNE VAJE   

  18.10 - 18.30     Odmor
  18.30 - 20.00     STRES IN IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU (Nastja Belcer Premrl dipl. m. s)

  Stres in izgorelost vse pogosteje postajata stalnica v življenju posameznikov. Stres in izgorelost sta različna pojava, čeprav med njima obstaja tesna zveza. Stres je pogosto povzročitelj izgorelosti in traja krajši čas, izgorelost pa je že kronično stanje, ki lahko traja več let. Poklic medicinske sestre spada v skupino poklicev, ki so stresno zelo ogroženi. Raziskave ugotavljajo, da je veliko število medicinskih sester, ki so že izgoreli ali so na poti da izgorijo.
   
  TESTI: Koliko od naslednjih znakov in simptomov je opaziti pri vas  – RAZPRAVA  Osebnost tipa A ali B
  Predavanje (ppt): KAJ JE STRES? (prepoznavanje, simptomi in znaki, reakcija na stres)
  Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih obolenj.
   
  OBVLADOVANJE STRESA (Nastja Belcer Premrl dipl. m. s)
  -          kako obvladujemo stres
  -          sprememba  življenjskega  sloga
  -          pisanje dnevnika
  -          obvladovanje negativnih misli – pozitivna miselna naravnanost
   
  2. sprostitvena tehnika: PROGRESIVNO MIŠIČNO SPROŠČANJE PO JACOBSENU

  EVALVACIJA OSVOJENEGA (Nastja Belcer Premrl dipl. m. s)


  3. sprostitvena tehnika: VODENA MEDITACIJA 
   
  20.00 – 20.15    Razprava in podelitev potrdil o udeležbi
   
  SPLOŠNE INFORMACIJE:
   
  Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.
   
  Kotizacija z DDV znaša 60 EUR na udeleženca, članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 30 EUR, članom Društva MSBZT Nova Gorica sekotizacija poravna iz sklada za strokovna izpopolnjevanja Društva MSBZT Nova Gorica (Pravilnik o uporabi sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja Društva MSBZT Nova Gorica, 16. člen). V ceni je všteta organizacija in izvedba strokovnega srečanja, delovno  gradivo, osvežitev v odmoru ter izdaja potrdil o udeležbi. Kotizacijo se poravna po izstavitvi računa Društva MSBZT Nova Gorica po izvedbi strokovnega srečanja.
   
  Prijavite seizključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze do 13.3.2015, oziroma do zasedbe mest (50 udeležencev).
   
  Strokovno srečanje je namenjeno izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter vsem, ki jih strokovno srečanje zanima.
   
  Cilj:
  Bolje spoznati samega sebe – vpliv pozitivne samopodobe na soočanje s stresom, prepoznati naravo stresa, simptome in znake, spoznati in ozavestiti posledice stresa, pridobiti praktične lastne izkušnje ob izvajanju različnih protistresnih tehnik oz. strategij – tako bodo udeleženci ugotovili, ob čem se počutijo dobro, kaj jih sprošča in katere strategije obvladovanja stresa bi lahko dobro delovale v njihovih življenjih.
   
   
  Vljudno vabljeni!
  Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica,
   e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si.

  Vabilo  « nazaj