Vabilo in program na strokovno srečanje: Od agresivnega vedenja do notranje moči

 
Društvo MSBZT Nova Gorica organizira strokovno srečanje - delavnico

OD AGRESIVNEGA VEDENJA DO NOTRANJE MOČI
 
Strokovno srečanje bo 27.1.2015 v prostorih zdravstvene vzgoje, stavba B, 1. nadstropje Zdravstvenega doma Ajdovščina, Tovarniška cesta 3, Ajdovščina
 
PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA 
 
16.00 -  16.30
Registracija (člani Zbornice – zveze prinesite članske izkaznice s seboj)

16.30 -  16.40  
Nagovor predsednice Društva MSBZT Nova Gorica in predstavitev strokovnega srečanja (Damjana Polanc)

16.40 -  18.10  
O nasilju in o zgrešenih predstavah. Vaja: »doživljanje agresivnosti«
  Kako pristopiti k otroku, ki ima težave
  Celostno vedenje
  (Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike, Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih.,    psihoterapevt in supervizor)

18.10 - 18.30     Odmor

18.30 - 20.00
Aktivno poslušanje
  Vaja: »aktivno poslušanje«
  Vaja: »zemljevid čustev«
  (Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike, Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih.,    psihoterapevt in supervizor)

20.00 – 20.15    Razprava in podelitev potrdil o udeležbi
 
SPLOŠNE INFORMACIJE:
 
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za zdravje. Vloga za pridobitev pedagoških točk za vpis strokovnega srečanja/dogodka v register izpopolnjevanj/izobraževanj je bila oddana na Zbornico – Zvezo.
 
Kotizacija z DDV znaša 60 EUR na udeleženca, članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 30 EUR, članom Društva MSBZT Nova Gorica sekotizacija poravna iz sklada za strokovna izpopolnjevanja Društva MSBZT Nova Gorica (Pravilnik o uporabi sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja Društva MSBZT Nova Gorica, 16. člen). V ceni je všteta organizacija in izvedba strokovnega srečanja, delovno  gradivo, osvežitev v odmoru ter izdaja potrdil o udeležbi. Kotizacijo se poravna po izstavitvi računa Društva MSBZT Nova Gorica po izvedbi strokovnega srečanja.
 
Prijavite seizključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze do 20.1.2015, oziroma do zasedbe mest (30 udeležencev).
 
Vljudno vabljeni!

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica,
e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si


STROKOVNO SREČANJE – DELAVNICA: OD AGRESIVNEGA VEDENJA DO NOTRANJE MOČI
 
Izvajalki strokovnega srečanja:
Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike
Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih., psihoterapevt in supervizor
 
Strokovno srečanje je namenjeno izvajalcem zdravstvene in babiške nege ter vsem, ki jih strokovno srečanje zanima.
 
Cilj srečanja je udeležence seznaniti s problematiko nasilja pri otrocih, spoznati kako pomagati otrokom, jih naučiti razvijati ustrezne strategije vedenja v smeri pridobivanja na moči.
 
Poudarek je na razvoju dobre komunikacije z otrokom preko prepoznavanja lastnih čustev in krepitve osebnih notranjih resursev.
Vsebine in vaje na sebi  izhajajo iz teorije izbire, ki trdi, da je naše vedenje celostno  in z določenim namenom.
 
 
Kiti Cegnar Vitez, univ. prof. pedagogike
Nerina Bonassin Battelli, univ. dipl. psih., psihoterapevt in supervizor

Vabilo« nazaj