Vabilo na strokovno srečanje TPO

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC N ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE,
SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU Ob železnici 30a, 1000


Ljubljana, resevalci.org@gmail.com


V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA ORGANIZIRA STROKOVNO SREČANJE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED V TOLMINU, 4.10.2014

Strokovno srečanje bo v Domu upokojencev Podbrdo, enota TOLMIN, Gregorčičeva ulica 32, Tolmin

7.30 -  08:00 Registracija (člani Zbornice – Zveze imejte člansko izkaznico s seboj), navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
           
20 min  08:00  Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
20 min  08:20  Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
20 min  08:40  Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
10 min  09:00  Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
10 min  09:10  Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO
20 min  09:20  Diskusija, izmenjava mnenj    

09:40 ODMOR – priprava na delavnice

PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
       
40 min  10:00  TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh
20 min  10:40  reševanje dogodkov TPO odraslih z AED
                      /skupine do 10 udeležencev/
40 min  11:00  TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
20 min  11:40  reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti
                      /skupine do 10 udeležencev/
12:00 ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčilo
       
PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA
           
30 min  12:30  Pisno preverjanje znanja
                       (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
45 min  13:00  Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja    
15 min  13:45  Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
10 min  14:00  Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi    

DODATNE INFORMACIJE:

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege. Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in prinaša udeležencem, ki so izvajalci zdravstvene in babiške nege 7  licenčnih točk. Vsebina in izvedba tečaja je usklajena z zahtevami Zbornica Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje je enakemu programu podelila dne 05.01.2012 sklep 2012/001/004 in ga uvrstilo med obvezne vsebine. V letošnjem letu je vsebina vpisana v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice Zveze in se vodi pod sklepom 2014/003/003.
Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca, članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 80 EUR, članom Društva MSBZT Nova Gorica se prizna še dodatnih 50% popusta in znaša 40 EUR, ker nam Dom upokojencev Podbrdo, enota Tolmin nudi prostore. V ceni je všteta organizacija in izvedba tečaja, gradivo, osvežitev v odmoru, stroški preverjanja znanja ter izdaja potrdil o udeležbi. Plačilo tečaja se poravna po izstavitvi računa Društva MSBZT Nova Gorica po izvedbi tečaja. Prijavite se izključno preko e-prijavnice, ki je na spletni strani Zbornice – Zveze do 27.9.2014, oziroma do zasedbe mest (30 udeležencev).

Vljudno vabljeni!                                        
Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si

Vabilo
« nazaj