Strokovno srečanje Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED (TPO), 5.10.2013 v Vipavi

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica (Društvo MSBZT Nova Gorica) v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu organizira strokovno srečanjeTEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED, ki bo5.10.2013 v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava), Vojkova 33, Vipava

30 min 7.30 - 08:00 Registracija: člani Zbornice - Zveze s člansko izkaznico, navodila udeležencem

TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

20 min 08:00 Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja
20 min 08:20 Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED
20 min 08:40 Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke
10 min 09:00 Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh
10 min 09:10 Etične dileme in odgovornost izvajalcev TPO
20 min 09:20 Diskusija, izmenjava mnenj
09:40 ODMOR – priprava na delavnice


PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

40 min 10:00 TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh
20 min 10:40 reševanje dogodkov TPO odraslih z AED, /skupine do 10 udeležencev/
40 min 11:00 TPO otrok, tujkih v dihalnih poteh
20 min 11:40 reševanje dogodkov TPO otrok, tujek v dihalni poti (skupine do 10 udeležencev)
12:00 ODMOR ZA OKREPČILO – priprava na izvedbo scenarijev, okrepčiloPREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

30 min 12:30 Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)
45 min 13:00 Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja
15 min 13:45 Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test
10 min 14:00 Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi


Vsebina in izvedba tečaja je usklajena z zahtevami Zbornice - Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Licenčne točke: izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice - Zveze pod sklepom: 2013/002/002.

KOTIZACIJA: cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice - Zveze in načela dostopnosti 160€ z vključenim DDV na udeleženca (članom Zbornice - Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust in znaša 80€, članom Društva MSBZT Nova Gorica se prizna dodaten popust in znaša 40€). V ceno je zajeta organizacija tečaja (najem opreme, inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru, stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi. Kotizacijo se poravna po izstavitvi računa. Ševilo udeležencev je omejeno – do 30 udeležencev.

PRIJAVA: Prijavite se preko e-prijavnice, ki jo dobite na spletni strani Zb-Zv do 23.9.2013.

DODATNE INFORMACIJE: Damjana Polanc, Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica ali info@drustvo-mszt-novagorica.si

Vljudno vabljeni!

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo v .doc formatu« nazaj