Vabilo na občni zbor Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

Spoštovane članice in spoštovani člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica, vabimo Vas na OBČNI ZBOR Društva MSBZT Nova Gorica, ki bo 7.3.2013 ob 16. uri v dvorani Mladinskega centra v Vrtojbi, ulica 9. septembra 74

DNEVNI RED:

 1. Sprejem poslovnika o delu Občnega zbora.

 2. Izvolitev organov Občnega zbora..

 3. Volitve in imenovanje poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2013
  Pravilnik o volitvah in imenovanjih poslancev Zbornice – Zveze, ki predstavljajo regijsko Društvo MSBZT Nova Gorica

 4. Sprejem Sprememb in čistopisa Statuta Društva MSBZT Nova Gorica

 5. Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2012

 6. Plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2013

 7. Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2012

 8. Poročilo 3. Seje nadzornega odbora v mandatu 2010/2014, dne 5.3.2013

 9. Pobude, predlogi
Obveščamo Vas, da bodo na Občnem zboru potekale volitve in imenovanje poslancev ter nadomestnih poslancev za udeležbo na Skupščini Zbornice – Zveze, ki predstavljajo Društvo MSBZT Nova Gorica za leto 2013.

Pravico, biti voljen za poslanca Zbornice – Zveze ima vsaka polnoletna oseba, ki je član Društva MSBZT Nova Gorica, najmanj dve leti, neprekinjeno.

Kandidat za poslanca Zbornice – Zveze svojo kandidaturo z lastnoročnim podpisom pošlje na naslov Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze, ne odpiraj« najmanj 5 delovnih dni pred Občnim zborom ali neposredno ob registraciji na Občnem zboru društva, v zaprti kuverti, s pripisom »Kandidatura za poslanca Zbornice – Zveze« in k prijavi predloži kopijo člansko izkaznico.

Registracija udeležencev Občnega zbora bo potekala ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta člana društva.

Srečanje bomo popestrili s predstavitvijo gospe Magde Rogelja. Predstavila bo dejavnost in izdelke zeliščne kmetije Rogelja. Gospa Dora Masten pa bo predstavila doma izdelana mila.

Za dobro razpoloženje pa bo poskrbelo amatersko gledališče KUD z nagrajenim delom Ali ženske kdaj odnehajo? Srečanje bomo zaokrožili ob pogostitvi, za katero bo poskrbel Catering Kovač.

Prosimo Vas, da se na občni zbor prijavite do 4.3.2013. Organiziramo prevoz avtobusom, ki bo iz avtobusne postaje (AP)Tolmin odpeljal ob 14.50, AP Nova Gorica 15.45, AP Ajdovščina ob 15.20, AP Šempeter (AP pri novi pošti) ob 15.50.

Prijavo pošljite na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica ali preko e-pošte info@drustvo-mszt-novagorica.si. Ob torkih, četrtkih in petkih pa lahko pokličete po 15. uri na tel. 031 255 972. Ob prijavi navedite ali se pripeljete z avtobusom in napišite kje vstopate (lahko tudi vmesne postaje na poti) Iz Ajdovščine pelje avtobus po avtocesti. .

Veselimo se Vaše družbe in sodelovanja,

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

Vabilo
« nazaj