Zakonodaja s področja zdravstva V Novi Gorici, 16.3.2013 ob 8.15

V Novi Gorici, 16.3.2013 ob 8.15, Hotel Perla, Kidričeva 7, 5000 Nova Gorica

Program:
Odmor ( 13.15 - 13.45)Splošne informacije

Enodnevno izobraževanje Zakonodaja s področja zdravstva je namenjeno medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom. Poleg uvodnega predavanja: Temeljni pomen prava in pravne države za področje zdravstva ter razmerje med pravno in etično odgovornostjo, obsega vsebine: osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, delovnega prava ter obligacijskega prava.

Program bo izveden v obliki predavanj, delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih. Prijavite se do 6.3.2013 preko elektronske prijavnice, ki jo dobite na spletni strani Zbornice-zveze ali izpolnite prijavnico, ki jo prav tako dobite spletni strani Zbornice Zveze ali v Utripu. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica. Na seminar prinesite člansko izkaznico Zbornice-Zveze.

Udeleženci seminarja lahko brezplačno parkirate avtomobil v garažni hiši Hotela Perla.

Kotizacija z DDV znaša 120,00€, za člane Zbornice – Zveze, ki imajo poravnano članarino se prizna 50% popust in znaša 60,00 €. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo in pogostitev v odmorih. Kotizacijo nakažite na TRR Društva MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica. TRR Društva MSBZT Nova Gorica je odprt pri: Nova KBM d.d.. Številka TRR: 04750 – 0000446833.

Strokovno srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk iz obveznih vsebin zakonodaja s področja zdravstva, za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi.Strokovno srečanje obsega naslednje vsebine:

Temeljni pomen prava in pravne države za področje zdravstva ter razmerje med pravno in etično odgovornostjo

 • Temeljni pomen prava in pravne države za področje zdravstva

 • Razmerje med pravno in etično odgovornostjo. Temeljne sorodnosti in razlike med pravom, etiko, moralo, običaji, standardi, navadami ipd. Nekatere specifične primerjave med pravom in etiko glede na različna konceptualna razumevanja obeh pojavnosti. Nekateri problemski vidiki razmerja med pravom in etiko na področju zdravstva. Razmerje med pravno in etično odgovornostjo (prekrivanje, vzporednost ali nepovezanost?) Splošni (načelni) pomen pravne in etične odgovornosti za kakovostno delovanje zdravstva. Nekateri aktualni (praktični) vidiki pravne in etične odgovornosti na področju zdravstva


 • Pravna ureditev zdravstvene dejavnosti

  pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva zdravstvena zakonodaja (Ustava RS, zakoni, podzakonski akti),

  Pravice pacientovDelovnopravno področjePreprečevanje nasilja v družini:
  Kazenska in odškodninska (materialna) odgovornost izvajalcev

  Vljudno vabljeni!

  Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica.

  e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si  « nazaj