Vabilo na strokovno srečanje iz vsebin temeljnih postopkov oživljanja (tpo) z uporabo aed v novi gorici, 16.2.2013

Spoštovane članice in člani Društva MSBZT Nova Gorica!

Društvo MSBZT Nova Gorica organizira strokovno srečanje iz obveznih vsebin za pridobivanje licenčnih točk iz področja Temeljnih postopkov oživljanja (TPO) v Novi Gorici, 16.2.2013. Registracija poteka od 8. do 9. ure Srečanje se odvija v obliki delavnice (od 30 do 40 udeležencev). Delavnico izvedejo predavatelji iz Sekcije reševalcev v zdravstvu. Delavnica se začne s predavanji o TPO-ju vsem udeležencem, nato se udeleženci razdelijo še v tri do štiri skupine, kjer praktično osvojijo znanje iz vsebin TPO-ja . Na koncu dela udeleženci potrdijo svoje znanje s testom. Gradivo prejmete pred datumom strokovnega srečanja. V tem letu je planirano še eno srečanje iz TPO-ja 5.10.2013 v Vipavi (ne v Tolminu kot je zapisano na okvirnem programu dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2013). Za srečanje v Vipavi bo vabilo, program in prijava septembra 2013.

Strokovno srečanje je v postopku pridobivanja licenčnih točk iz obvezne vsebine TPO.

Na strokovno srečanje TPO v Novi Gorici se prijavite se do 6.2.2013. oziroma do zasedbe mest preko prijavnice, ki jo dobite v Utripu ali na spletni strani Zbornice-Zveze (Zb-Zv). Na prijavnici napišite poleg imena in priimka tudi zavod, kjer ste zaposleni. Če ste vpisani v register izvajalcev v zdravstveni in babiški negi in imate podeljeno licenco, prosim vpišite tudi obe številki in številko članske izkaznice. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica.

Na srečanju poteka elektronska registracija s člansko izkaznico (za člane Zb-Zv).

Kotizacija znaša 160 € , za člane Zbornice Zveze, ki imajo poravnano članarino se prizna 50% popust in znaša 80 €. Za člane društva MSBZT Društva MSBZT Nova Gorica se prizna dodaten popust in znaša 40 €. Kotizacija je za člane Društva MSBZT Nova Gorica znižana, ker Zdravstveni dom Nova Gorica nudi društvu uporabo prostorov za izvedbo srečanja. Kotizacijo nakažite na: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica, na tek. račun: 04750-0000446833 ali po izstavitvi računa.

Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica,

e-naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si


PROGRAM« nazaj