Obvestilo o volitvah v Državni svet

Na podlagi 12. člena Zakona o Državnem svetu je Državna volilna komisija pozvala interesne organizacije (poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev) h kandidaturi za člana/ico državnega sveta. Skupni kandidat/ka in volilno telo – elektorje – bo izvoljen skladno s Pravilnikom o izvedbi volitev predstavnikov Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za člana volilnega telesa ter določitvi kandidata/tke za člana Državnega sveta na skupni seji Upravnega odbora, Odbora regijskih društev in Odbora strokovnih sekcij ki bo 15. 10. 2012.

Na podlagi določil Zakona o državnem svetu ter  v skladu z določili Pravilnika o izvedbi volitev predstavnikov Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za člane volilnega telesa ter določitvi kandidata za člana Državnega sveta

Zbornica – Zveza
objavlja
JAVNI POZIV
članicam in članom Zbornice-Zveze
za  vložitev kandidatur za člana Državnega sveta.

Svojo kandidaturo, ki naj vsebuje kratek življenjepis in opis aktivnosti pošljite do petka 12. 10. 2012 do 12.00 ure na naslov; Volilna komisija Zbornice-Zveze, Kandidatura za člana Državnega sveta, Ob železnici 30 A,  1000 Ljubljana.


Vabilo v .doc formatu« nazaj