VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA

VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV NOVA GORICA

Spoštovane članice in spoštovani člani Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica, vabimo Vas na OBČNI ZBOR Društva MSBZT Nova Gorica, ki bo v HOTELU LIPA, Trg Ivana Roba 7, Šempeter, 23.3.2012 ob 16 uri.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

1.     Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovitelja zapisnika
2.     Poročilo o delu Društva MSBZT Nova Gorica v letu 2011
3.     Finančno poročilo Društva MSBZT Nova Gorica  za leto 2011
4.     Poročilo 2. Seje nadzornega odbora v mandatu 2010/2014, dne 9.3.2012
5.     Plan dela Društva MSBZT Nova Gorica za leto 2012

Srečanje bosta popestrila amaterska igralca Ivica Petrič in Ivan Cervo. Za nas sta pripravila skeč, ki nosi naslov Marica in Letizia v parku.

 Ponovno vabimo tudi vse, ki bi se radi naučili, poglobili spretnosti pri ročnih delih – kvačkanju, da se oglasite gospe Alenki Remec. Dosegljiva je na telefonu: 041 567 027 ponedeljke, torke in četrtke po 16. uri.    
  Za ustvarjanje, predvsem sladkih dobrot pa bo za nas dosegljiva Aleksandra Besednjak, katere dobrote smo okusili že na marsikaterem srečanju društva.  Če vas tako ustvarjanje veseli, jo pokličite na telefon:  041 719 413 ob ponedeljkih, torkih, četrtkih po 16. uri.

V kolikor želite dodatne informacije sem za Vas dosegljiva: Damjana Polanc na telefonu: 031 255 972 ali preko e. pošte: info@drustvo-mszt-novagorica.si. Za tiste, ki radi pišete pa na naslovu: Damjana Polanc, Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica

Veselim se Vaše družbe in sodelovanja,
Damjana Polanc, predsednica Društva MSBZT Nova Gorica

« nazaj