Vabilo: POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Vabi na strokovno izpopolnjevanje

POKLICNA ETIKA V  PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Datum: 08.10.2011
Lokacija: Dvorana prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg 1. slovenske vlade 1, 5270 Ajdovščina

STROKOVNI PROGRAM

08.00 - 08.40 Registracija

08.40 - 08.45  Nagovor predsednice Društva MSBZT Nova Gorica
                      Damjana Polanc, dipl. m. s.
08.45 - 09.00  Uvod v seminar
                      Marina Velepič, viš. med. sestra
09.00 - 10.30  Načela in standardi kodeksov etike v praksi zdravstvene in babiške nege
                      Marina Velepič, viš. med. sestra
10.30 - 10.45  Odmor
10.45 - 11.30  Odgovornost v zdravstveni negi
                      Sandra Naka, prof. zdr. vzg.
11.30 - 12.00  Odmor
12.00 - 12.45  Ustvarjanje etičnega okolja
                      Sandra Naka, prof. zdr. vzg.
12.45 - 13.00  Razprava
                      Marina Velepič, viš. med. ses., Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred.,  
                      Sandra Naka, prof. zdr. vzg  
13.00 - 13.15  Odmor  
13.15 - 14.45  Meje mojega jaza so meje mojega komuniciranja
                      Vera Štebe, viš. med. ses., prof. ped., pred  
14.45 - 15.00  Zaključek seminarja    
                      Marina Velepič, viš. med. sestra

Splošne informacije
Seminar je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi. Program bo izveden v obliki predavanj, delno z aktiviranjem udeležencev pri predavanjih in v razpravi. Kotizacija z DDV za člane znaša 60,00€, za nečlane Zbornice – Zveze je kotizacija v višini 120,00€. Kotizacijo nakažite na TR Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica: 04750 - 0000446833
V kotizacijo je všteto gradivo in organizacija učne delavnice ter osvežitev s pijačo in prigrizkom. Udeležba na strokovnem izpopolnjevanju šteje za izpolnitev obveznih vsebin za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi (10. člen Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, Ur. l. RS 24/07).
Strokovno srečanje je  v postopku pridobivanja licenčnih točk pri Zbornici-Zvezi.

Prijava preko prijavnice, ki jo dobite v Utripu ali na spletni strani zbornice, ki  jo pošljete na naslov: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica in ne na Zbornico – Zvezo kot piše na koncu prijavnice. Na prijavnico zapišite poleg vašega imena tudi plačnika/zavod, davčna številka, številka članske izkaznice, številka licence) do 28.09.2011. Na srečanju imejte s seboj novo člansko izkaznico
Za Dodatne informacije Damjana Polanc - 031 255 972 ali na e. naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si

Vljudno vabljeni!« nazaj