VABILO NA STROKOVNO SREČANJE IZ VSEBIN TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Spoštovane članice in člani DMSBZT Nova Gorica!

DMSBZT Nova Gorica organizira četrto strokovno srečanje iz obveznih vsebin za pridobivanje licenčnih točk iz področja  Temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Srečanje se odvija v obliki delavnice (30 udeležencev). Delavnico izvedejo predavatelji iz Sekcije reševalcev v zdravstvu. Delavnica se začne s predavanji o TPO-ju vsem udeležencem, nato se udeleženci razdelijo še v tri do štiri skupine, kjer praktično osvojijo znanje iz vsebin TPO-ja . Na koncu dela udeleženci potrdijo svoje znanje s testom. Gradivo prejmete pred datumom strokovnega srečanja. Ker nas je v DMSBZT Nova Gorica veliko, organiziramo delavnice po zavodih in krajih. Tudi v letu 2012, 2013… bodo potekala srečanja iz TPO.
       ČETRTO STROKOVNO SREČANJE IZ VSEBIN TPO bo 10.09.2011 ob 8 uri  v Zdravstvenem domu osnovno varstvo Nova Gorica - v prostorih Šole za starše, vhod iz ulice Gradnikovih brigad, poleg stavbe ZZZS in lekarne.
      Na četrto strokovno srečanje iz vsebin TPO-ja vabim člane in članice, zaposlene v Splošni bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, zaposlene pri zasebnikih, samostojne izvajalce in upokojene člane in članice.

        Vse zainteresirane člane in članice iz bolnišnice, zaposlene pri zasebnikih, samostojne izvajalce ter upokojene člane vabim, da se prijavijo do 26.08.2011, oziroma do zasedbe mest. Prijavite se preko prijavnice iz Utripa, ki jo dobite tudi na spletni strani Zbornice-Zveze. Na prijavnici napišite poleg imena in priimka tudi zavod, kjer ste zaposleni. Če ste vpisani v register izvajalcev v zdravstveni in babiški negi in imate podeljeno licenco, prosim vpišite tudi obe številki in številko članske izkaznice.

PRIJAVNICE ODDAJTE SPODAJ NAVEDENIM IN NE NA ZBORNICO KOT PIŠE NA KONCU PRIJAVNICE!!!

Izpolnjeno prijavnico oddajte do 26.08.2011:  
•     gospe Juditi Vrtovec – zaposleni v bolnišnici
•     po pošti na naslov: Društvo MSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica ali na e. naslov: info@drustvo-mszt-novagorica.si  - zaposleni pri zasebnikih, samostojni izvajalci in upokojeni člani

        Strokovno srečanje je ovrednoteno s 7 licenčnimi točkami in je priznano za obvezno vsebino licenčnega obdobja iz TPO (sklep Zbornice-Zveze 2010-436-483).
        Kotizacija za člane DMSBZT Nova Gorica - Zveze – Zbornice je 40€, za nečlane 80€. Kotizacijo nakažite na: DMSBZT Nova Gorica, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica, na tek. Račun: 04750-0000446833.
         Če potrebujete dodatne informacije pokličite na telefon: 031 255 972.


Damjana Polanc, predsednica DMSBZT Nova Gorica
« nazaj