Vabilo na strokovni seminar Pot k zdravemu življenju

Seminar bo potekal 6. oktobra 2007 v Škofijski gimnaziji Vipava, Goriška cesta 29, v Vipavi

PROGRAM:

8.00 – 9.00: Test hoje na 2 km (stadion vojašnice Janka Premrla – Vojka Vipava), Slavica Babič, viš. med. ses., Vlasta Bizjak, viš. med. ses.
9.00 – 9.30: Analiza telesne mase
9.30 – 9.45: Odmor (sadje, sendvič, sok)
9.45 – 11.00: Koraki za zdrav vsakdan, Tamara Kofol, dipl.m.s., Alenka Naglost, dipl.m.s.
11.00 – 12.00: Ali sem ogrožen, Mira Šturm, dipl. m.s.
12.00 – 12.15: Razprava    
12.15 – 13.30: Kosilo
13.30 – 14.15: Motivacija za zdravje, Marja Strojin, univ. dipl. psih.
14.15 – 15.00: Za zdrave kosti, Nataša Fikfak, dr. med., spec. internist
15.00 – 15.45: Izberimo ustrezno telesno vadbo, Suzana Kugonič, prof. športne vzgoje, vaditelj fitnesa
15.45 – 16.00: Razprava
16.00: Zaključek in podelitev potrdil o udeležbi

Splošne informacije:

Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.
Prijave preko prijavnice na vabilih, s splošno prijavnico objavljeno v Utripu in na info@drustvo-mszt-novagorica.si z vsemi podatki (zavod, plačnik, način plačila, ID za DDV). Prijave pošljite na naslov: Renata Trampuž, Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

Prijave sprejemamo do 2. oktobra 2007 oz. do zasedbe mest.  

Prispevek članov Društva MSBZT Nova Gorica je 26 EUR, članov ostalih regijskih društev 42 EUR, nečlanov Zbornice – Zveze 67 EUR. Prispevek nakažite na TRR 04750-0000446833 Nova KBM, sklic na št. 10/2007.
Prispevek vključuje prisotnost med predavanji, zbornik, osvežitev med odmorom in kosilo.

Programski odbor: Tamara Kofol, Alenka Naglost, Nelida Casarsa, Renata Trampuž
Organizacijski odbor: Renata Trampuž, Darja Pangerc. Slavica Babič


Dobrodošli.

Predsednica Društva MSBZT Nova Gorica
Renata Trampuž
« nazaj