RAZPIS ZA PODELITEV ZNAKA PRIZNANJA

V skladu s Statutom in Pravilnikom o priznanjih Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica izvršni odbor društva razpisuje zbiranje predlogov za podelitev priznanja Znak priznanja.

Podeljenih bo največ deset Znakov priznanja, ki jih bomo podelili na zaključnem srečanju, 25. novembra 2005 v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici.

Kandidatke/kandidate za Znak priznanja v skladu s Pravilnikom o priznanjih DMSZT Nova Gorica lahko predlagajo ustanove, organi in delovna telesa društva.

Kriteriji za podelitev Znaka priznanja so: uspešno poklicno delo na področju zdravstvene nege, kakovostno in učinkovito delo v dejavnosti zdravstvene nege, krepitev vloge in pomena izvajalcev zdravstvene nege v regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene nege in zdravstvenega varstva, uspehi pri doseganju ciljev in uveljavljanju nalog društva, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, raziskovalno in pomembno publicistično delo.

Predlagatelji naj pisne predloge z utemeljitvijo pošljejo najkasneje do 14.11.2005 na sedež društva: Društvo MSZT Nova Gorica, Komisija za priznanja, Rejčeva 4, 5000 Nova Gorica.Predsednica Društva MSZT Nova Gorica
Renata Trampuž, dipl. m. s.
« nazaj